Bestuur

Zoals beschreven in de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en bestaat uit tenminste vijf personen. Conform een rooster van aftreden, welke door de secretaris wordt onderhouden, treden één of meerdere personen jaarlijks af. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen in de eerst volgende algemene ledenvergadering.

Huidige samenstelling:

Erica Mooijekind – Voorzitter

Chris Gommers – Vice-voorzitter

Leo Elzinga – Secretaris

Flip de Grijs – 2e Secretaris

Wim Mooijekind – Penningmeester

Cees Mertens -Algemeen bestuurslid

Luc Siegmund – Algemeen bestuurslid

Een overzicht van alle voorgaande bestuursleden vindt u hier: Overzicht bestuursleden vanaf 1893

Scroll naar boven