Belangrijk bericht i.v.m. Covid-19 (update 23-06-2021)

Beste leden van de PVBreda,

Eindelijk, na een lange periode van corona maatregelen, waardoor wij onze verenigingsactiviteiten nagenoeg niet konden organiseren zijn we verheugd dat de overheid de meeste beperkende maatregelen heeft opgeheven waardoor wij onze ledenavonden weer kunnen gaan houden.

Normaal zijn de ledenavonden op de laatste dinsdagavond van de maand maar omdat we pas recent groen licht hebben van De Vlieren willen wij de laatste ledenavond voor het zomerreces organiseren op dinsdag 6 juli a.s.

Na het zomerreces zullen wij weer starten met de gebruikelijke ledenbijeenkomsten zoals in de Brepost van Q4 2020 is vermeld, uiteraard staan deze data op de agenda van onze website www.pvbreda.nl.

De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar kon helaas niet doorgaan. Wij zijn van plan om deze te combineren met de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober 2021.

U bent dus dan weer van harte welkom!

Volgens mij hebben we veel bij te praten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de PVBreda

_______________________________________________________________________________

De PV Breda is de oudste stedelijke postzegelvereniging van Nederland (opgericht op 21 november 1893) en daar zijn we zeer trots op!

Vanaf haar oprichting heeft de vereniging een vooraanstaande rol gespeeld in de Nederlands Filatelie.

De vereniging was mede oprichtster van de, intussen Koninklijke, Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen op 26 juni 1908.

De vereniging is tevens een van de 7 oprichters in oktober 1923 van het Nederlands Maandblad voor Filatelie.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn we in 1993 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

De Postzegelvereniging Breda organiseert voor haar leden diverse activiteiten, zoals rondzend diensten, veilingen, dialezingen en nieuwtjes diensten. Kijk eens rond op de website!

Daarnaast hebben wij elke maand een bijeenkomst met uitzondering van de vakantie maanden; een gedetailleerd overzicht treft u aan onder Agenda.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen.