Belangrijk bericht i.v.m. Covid-19

Door de beheerder van de Toss is besloten dat alle bijeenkomsten tot het einde van dit jaar (2020) niet doorgaan.

Door de beheerder van de Blaker is besloten dat alle bijeenkomsten tot het einde van dit jaar (2020) niet doorgaan.

De ledenbijeenkomsten”, waaronder ook de ALV, in “De Vlieren” gaan ook weer door met de volgende extra maatregelen:

 1. Uw naam en lidnr. worden bij binnenkomst in de zaal genoteerd, door een bestuurslid, en u ontvangt een veilingnummer;
 2. Maximaal 30 personen worden toegelaten;
 3. Graag uw handen ontsmetten;
 4. De veilingkavels zijn al vanaf 19:00 te bezichtigen waarbij de 1 ½ meter afstand tussen de bezichtigers bewaard moet blijven;
 5. Het afrekenen van de veiling kan alleen via PIN! en op afroep van uw veilingnummer;
 6. Blijf zo veel mogelijk zitten;
 7. Er kunnen GEEN consumpties worden genuttigd, ook niet die van thuis uit zijn meegenomen;
 8. Een mondkapje dragen mag maar is niet verplicht;
 9. Uiteraard volgen we de RIVM richtlijnen.

Jaarlijkse Bingo op 15 december

Vanwege de overheidsmaatregel waardoor maar maximaal 30 personen in één binnenruimte aanwezig mogen zijn , zullen wij, dit jaar, hier rekening mee moeten houden met de organisatie van onze bingo:

 1. Alleen leden zijn welkom, dus helaas geen aanhang dit jaar!;
 2. Maximaal 30 leden zijn welkom;
 3. Aanmelden vooraf is verplicht via:
  1. Email: info@pvbreda.nl
  2. Tel: 06-50895044
 4. Bij overschrijding van het aantal van 30 personen geldt toelating op basis van volgorde van datum van aanmelding.
 5. Er kunnen GEEN consumpties genuttigd worden, wel zal door ons een flesje water verstrekt worden!

Het Bestuur van Postzegelvereniging Breda

_______________________________________________________________________________

De PV Breda is de oudste stedelijke postzegelvereniging van Nederland (opgericht op 21 november 1893) en daar zijn we zeer trots op!

Vanaf haar oprichting heeft de vereniging een vooraanstaande rol gespeeld in de Nederlands Filatelie.

De vereniging was mede oprichtster van de, intussen Koninklijke, Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen op 26 juni 1908.

De vereniging is tevens een van de 7 oprichters in oktober 1923 van het Nederlands Maandblad voor Filatelie.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn we in 1993 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

De Postzegelvereniging Breda organiseert voor haar leden diverse activiteiten, zoals rondzend diensten, veilingen, dialezingen en nieuwtjes diensten. Kijk eens rond op de website!

Daarnaast hebben wij elke maand een bijeenkomst met uitzondering van de vakantie maanden; een gedetailleerd overzicht treft u aan onder Agenda.
Naast een afdeling voor volwassen verzamelaars hebben wij ook een afdeling voor de jeugd. De jeugd wordt op de maandelijkse bijeenkomst begeleid door enthousiaste vrijwilligers die hun kennis op het gebied van filatelie overdragen aan de jeugd.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen.