Welkom op de website van Postzegelvereniging Breda!

Opgericht in 1893 en op dit moment de oudste postzegelvereniging in Nederland


Belangrijke berichten van het bestuur:

In de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober j.l is het voorstel aangenomen om de contributie tariefstructuur aan te passen.

Dat betekent dat leden die (nog) geen e-mailadres hebben doorgegeven aan de ledenadministratie vanaf 1 januari 2024 een hoger contributiebedrag gaan betalen. Dit geldt ook voor de leden die hun postadres in het buitenland hebben

Komende agenda items!

Scroll naar boven