Belangrijk bericht i.v.m. Covid-19

Door de beheerder van de Toss is besloten dat alle bijeenkomsten tot het einde van dit jaar (2020) niet doorgaan.

Door de beheerder van de Blaker is besloten om de bijeenkomsten wel door te laten gaan met de volgende extra maatregelen (naast die van de overheid):

Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd bij binnenkomst

Maximaal 30 personen mogen tegelijkertijd binnen zijn

De ledenbijeenkomsten”, waaronder ook de ALV, in “De Vlieren” gaan ook weer door met de volgende extra maatregelen:

  1. Uw naam en lidnr. worden bij binnenkomst in de zaal genoteerd, door een bestuurslid, en u ontvangt een veilingnummer;
  2. Graag uw handen ontsmetten;
  3. De veilingkavels zijn al vanaf 19:00 te bezichtigen waarbij de 1 ½ meter afstand tussen de bezichtigers bewaard moet blijven;
  4. Het afrekenen van de veiling kan alleen via PIN! en op afroep van uw veilingnummer;
  5. Blijf zo veel mogelijk zitten;
  6. Hou ook rekening met elkaar en afstand bij het bestellen van uw consumpties;
  7. Een mondkapje dragen mag maar is niet verplicht.

Het Bestuur van Postzegelvereniging Breda

_______________________________________________________________________________

De PV Breda is de oudste stedelijke postzegelvereniging van Nederland (opgericht op 21 november 1893) en daar zijn we zeer trots op!

Vanaf haar oprichting heeft de vereniging een vooraanstaande rol gespeeld in de Nederlands Filatelie.

De vereniging was mede oprichtster van de, intussen Koninklijke, Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen op 26 juni 1908.

De vereniging is tevens een van de 7 oprichters in oktober 1923 van het Nederlands Maandblad voor Filatelie.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn we in 1993 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

De Postzegelvereniging Breda organiseert voor haar leden diverse activiteiten, zoals rondzend diensten, veilingen, dialezingen en nieuwtjes diensten. Kijk eens rond op de website!

Daarnaast hebben wij elke maand een bijeenkomst met uitzondering van de vakantie maanden; een gedetailleerd overzicht treft u aan onder Agenda.
Naast een afdeling voor volwassen verzamelaars hebben wij ook een afdeling voor de jeugd. De jeugd wordt op de maandelijkse bijeenkomst begeleid door enthousiaste vrijwilligers die hun kennis op het gebied van filatelie overdragen aan de jeugd.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen.