Belangrijk bericht i.v.m. het Corona virus

Het is op dit moment nog onduidelijk welke maatregelen, vanuit de overheid, na 28 april a.s. worden versoepeld en/of gehandhaafd. Ook is onduidelijk hoe de zogenaamde 1 1/5 meter maatregel tijdens ledenbijeenkomsten kan worden geïmplementeerd en gehandhaafd.

Vanwege deze onduidelijkheid en het feit dat de meeste van onze leden tot de risicogroep behoren van het Corona virus heeft het Bestuur besloten om ALLE LEDENBIJEENKOMSTEN tot en met het zomerreces niet door te laten gaan.

Dit betekent dat, onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen, in september gestart wordt met het normale programma. De voorjaars ALV van 28 april zal dan gelijk met de najaars ALV op 27 oktober worden georganiseerd.

Bij nieuwe ontwikkelingen, gerelateerd aan het organiseren van ledenbijeenkomsten en Corona, informeren wij u via de website en via e-mail.

Het Bestuur van Postzegelvereniging Breda

_______________________________________________________________________________

De PV Breda is de oudste stedelijke postzegelvereniging van Nederland (opgericht op 21 november 1893) en daar zijn we zeer trots op!

Vanaf haar oprichting heeft de vereniging een vooraanstaande rol gespeeld in de Nederlands Filatelie.

De vereniging was mede oprichtster van de, intussen Koninklijke, Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen op 26 juni 1908.

De vereniging is tevens een van de 7 oprichters in oktober 1923 van het Nederlands Maandblad voor Filatelie.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn we in 1993 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

De Postzegelvereniging Breda organiseert voor haar leden diverse activiteiten, zoals rondzend diensten, veilingen, dialezingen en nieuwtjes diensten. Kijk eens rond op de website!

Daarnaast hebben wij elke maand een bijeenkomst met uitzondering van de vakantie maanden; een gedetailleerd overzicht treft u aan onder Agenda.
Naast een afdeling voor volwassen verzamelaars hebben wij ook een afdeling voor de jeugd. De jeugd wordt op de maandelijkse bijeenkomst begeleid door enthousiaste vrijwilligers die hun kennis op het gebied van filatelie overdragen aan de jeugd.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen.