Ieder lid kan gebruik maken van de rondzend dienst.
Door het aanschaffen van rondzendboekjes wordt u in de mogelijkheid gesteld
uw doublures via deze rondzend te verkopen aan de andere leden, uw doublures
dienen van een goede kwaliteit te zijn, dus geen beschadigde of met roest aangevreten zegels.

De kwaliteit van de zegels en de vraagprijs is bepalend voor het succes van de verkoop via de rondzend dienst.

Deelname aan het rondzend verkeer:
Aanmelden bij de administrateur Rondzendingen, waarna u, na betaling van een
gering bedrag voor een lidmaatschapstempel ( € 7,50 ), deel kunt nemen aan het rondzendverkeer.

Als koper stempelt u het gekochte af op de betreffende plaats,
u vult het totaal per rondzendboekje in op de bijgevoegde lijst en het totaalbedrag
van hetgeen u heeft gekocht maakt u over op de rekening zoals vermeld op de genoemde lijst.

Als verkoper dient u de rondzendboekjes in te leveren bij de Administrateur Rondzendingen (na telefonische afspraak). Voor rondzendingen Buitenland de heer Frans Verschueren (076-5613047), voor Rondzendingen Nederland de heer Chris Gommers (0165-542193)  waarna u een ontvangst bevestiging krijgt.

Hierna komen de boekjes in omloop. Afhankelijk van de uitnamen kan de tijd dat de boekjes in omloop zijn, sterk wisselen, u dient rekening te houden met minimaal 1 jaar, een uitloop naar 3 jaar is mogelijk. Dit is onder meer afhankelijk van hetgeen u aanbiedt, maar zeker ook  tegen welke prijs.
Bij afrekening wordt 10% provisie in rekening gebracht ter dekking van gemaakte kosten, het restant als extra inkomsten voor de vereniging.

Aanschaf van de rondzendboekjes:

– Groot formaat (20 pagina’s) = gratis

– Klein formaat (10 pagina’s) = gratis

Te verkrijgen bij uw rondzendleider of bij het bestuur op de ledenavond.