Bestuur

Voorzitter:  
Mevr. E. Mooijekind-Weekhout

Vice-voorzitter:
de heer C. Gommers

Secretaris:
de heer  L.F.C. Elzinga

2e Secretaris:
de heer F. de Grijs

Penningmeester:
de heer W.M.Mooijekind email: Penningmeester@pvbreda.nl

Adm. Rondzendingen (boekjes Buitenland/Thematisch):
de hr J.M.A  de Monte en de hr F.A.. Verschueren

Adm. Rondzendingen (boekjes Nederland/Ned. Overzee):
de heer C. Gommers email: cae.gommers@home.nl – telefoon 0165-542193

Bestuurslid:
de heer C. Vuyk

Bestuurslid /Commissaris Veilingen:
de heer C. Mertens

Webmaster:
de heer W.M.Mooijekind email: Webmaster@pvbreda.nl

Scroll naar boven