Speciaal voor het 125 jarig bestaan van de vereniging is met medewerking van diverse mensen een prachtig boek samengesteld met verhalen over de vereniging en prachtig geïllustreerd!

Dit boek is te bestellen door overmaking van EURO 12,50 (incl. verzendkosten) op rekening NL 44 RABO 0107 9668 59 t.n.v. Postzegelvereniging Breda onder vermelding van uw adres!