28 september 2021

Eindelijk is het zover en kunnen er weer beurzen georganiseerd wordt. Dat geldt ook voor (een jaar later dan gepland) de Oudjaarsbeurs op 28 en 29 december in de Expo Houten (flyer bijgevoegd). Na het stoppen van de beurs in Barneveld komen 90% van die standhouders ook naar Houten toe. Zo ook PostNL. We zullen veel verzamelaars er een plezier mee doen dat dit evenement aan het einde van het kalenderjaar wordt voortgezet en ook nog eens op een toplocatie centraal in Nederland.

25 september 2021

De KONINKLIJKE LOKERSE POSTZEGELKRING organiseert zijn jaarlijkse postzegelbeurs op ZONDAG 13 februari 2022 VAN 9.00 TOT 16.00 u. in “ Jeugd en Sportcentrum” van onze stad: adres Sportlaan 2, 9160 Lokeren.

 39ste NATIONALE  POSTZEGELBEURS

POSTZEGELS – POSTWAARDESTUKKEN

POSTKAARTEN – MUNTEN enz…

CAFETARIA MET ZITHOEK, SOEP, BELEGDE BROODJES ENZ…

Gratis toegang en gratis parking op loopafstand

Inlichtingen: Marc Wulteputte, tel. 09/348.63.10

                     e-mail: marc.wulteputte@skynet.be

31 augustus 2021

3 maart 2021

Van onze collega vereniging uit Haarlem:

Deze week bestaat de Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels 110 jaar. Dat vieren we met een nieuw stuk op onze website: over Digitale Filatelie: https://ohvz.nl/digitale-filatelie/. Dat stuk willen we graag breed delen en we zouden het op prijs stellen als het ook onder de filatelisten van jullie vereniging kan worden verspreid (en/of op de website vermeld).

4 juli 2020

In Memoriam Hans Kraaibeek 1962-2020

Wij ontvingen het bericht van overlijden van onze voorzitter Johannes Willem (Hans) Kraaibeek op dinsdag 23 juni te Stadskanaal. Hans was een bevlogen filatelist die als zo velen van ons door zijn ouders al op jonge leeftijd met het postzegelvirus werd besmet.

Zie ook de nieuwsbrief van de KNBF, klik hier

12 mei 2020

Schenking van mevrouw  M. Bergen ivm nalatenschap van haar broer. Zij heeft de verzameling, die hoofdzakelijk bestaat uit postzegels uit Nederland en Polen, met een frankeerwaarde van ca 300 euro aan de vereniging geschonken. De hr Chris Gommers heeft mevr Bergen, namens de vereniging, hiervoor bedankt.

17 maart 2020

Belangrijk bericht i.v.m. het Corona virus

ALV VAN 31 MAART 2020 AFGELAST

Het Coronavirus heeft Nederland en in het bijzonder Noord-Brabant getroffen.

Dus ook de maatregelen om verdere besmetting te voorkomen treffen ook onze vereniging, zoals de Vlieren het verbod opgelegd heeft gekregen open te zijn. De huidige Corona maatregelen verbieden bijeenkomsten tot minimaal 6 april a.s.

Er is door ons een nieuwe datum vastgesteld, onder voorbehoud, en wel op Dinsdag 28 april er van uitgaande dat de Corona maatregelen het dan toestaan om bijeenkomsten te houden.

Naast de ALV zijn ook de bijeenkomsten in de Blaker van 21 maart en in de Toss van 5 april afgelast!

Het Bestuur

5 februari 2020

Zoals u weet organiseert de PV Breda elke laatste dinsdag van de maand een ledenavond in De Vlieren.

I.v.m. met het komende carnaval is de ledenavond deze maand op dinsdagavond 18 februari en begint deze gewoon om 19:30.

Naast de reguliere veiling hebben we deze avond ook een lezing van de heren E. Matzinger en R. Schultink met als onderwerp:

Mailverbinding Nederland – West-Indië.

10 december 2019

KNBF Nieuwsbrief van november, klik hier

1 oktober 2019

Aankoop frankeergeldige postzegels

Door vereniging is via de nalatenschapscommissie een verzameling aangekocht. In deze verzameling bevinden zich veel frankeergeldige zegels. De waarden aangeduid met 1 en 2 behoud de vereniging voor frankeren van door haar te verzenden post, zoals de BrePost. De overige zegels van hoofdzakelijk € 0,39 en € 0,44 kunnen door leden worden gekocht.

Ook zijn er postzegelmapjes beschikbaar, de prijs welke hiervoor wordt gerekend is door het bestuur vastgesteld en wel op 60 % van de nominale waarde!!

Die gene die hier gebruik van willen maken kunnen dat doen op de ledenbijeenkomstavonden bij de heer Chris Gommers.

Mocht u hier niet toe in de gelegenheid zijn dan is het ook mogelijk zegels te bestellen bij de heer Chris Gommers ( liefst per mail ). De zegels zullen dan worden verzonden na betaling aan de penningmeester op rekening van de PV Breda NL44 RABO 0107 9668 59 ovv Aanschaf frankeerzegels, waarbij de verzendkosten, eventueel aangetekend, voor rekening van koper zijn.                              

Een en ander is uiteraard zolang de voorraad strekt.

de heer Chris Gommers

Email: cae.gommers@home.nl

Tel. 0165 542193

26 augustus 2019

Beste postzegelverzamelaars,

De zomer is meteorologisch al weer bijna op zijn einde en dan begint het “postzegelen” weer te kriebelen.

Wat kan ik nog aanvullen aan mijn verzameling en wat heb ik te bieden voor die ander?

We hebben een mooi postzegeljaar achter de rug. Een prachtig 125 jarige jubileum waar we trots op kunnen zijn en tevens de oudste vereniging van Nederland zijn.

We hebben als bestuur goed geluisterd naar u en geprobeerd om de ledenavonden wat aantrekkelijker te maken. De dubbeltjesboeken zijn weer terug en hier en daar zijn er ook wat leden die hun boeken meenemen om te kunnen ruilen of uitnemen tegen betaling. Er zijn nog wat punten die onze aandacht hebben en vragen om verder uitgewerkt te worden.

Ook zijn er mensen die vroeger postzegels verzameld hebben en die hun boeken schenken aan onze postzegelvereniging waar u weer profijt van heeft.

We hopen weer dat u in goede gezondheid een mooi postzegel jaar tegemoet gaat.

Hartelijke groet, Erica Mooijekind

Uw voorzitter

24 juni 2019

Door dhr. Erik Matzinger zijn een aantal dubbeltjes boeken geschonken aan onze verenging, waarvoor onze hartelijke dank.

Aankondiging West-Brabantse  Verzamelbeurs 2019 op zaterdag 16 november 2019 in Wijkcentrum “De Linde”, zie ook de Agenda op deze website. Onze eigen ruilbeurs zal op die dag geen doorgang vinden.

Aankondiging HERTOGPOST 2020 op 19 maart t/m 21 maart 2020 in de Brabanthallen te ’s Hertogenbosch, zie ook de Agenda op deze website.

21 mei 2019

Voor de beginnende verzamelaar zijn er diverse stockboeken geschonken door dhr. Kevin van Damme uit Breda. Op 28 mei a.s. is er weer de ledenavond en dan zijn jullie van harte welkom om je postzegelverzameling uit te breiden met de postzegels uit deze stockboeken.

18 januari 2019

In memoriam Jan Balkestein 24 oktober 1926 – 12 januari 2019

Op 16 januari melde de KNBF het overlijden op 12 januari jl. van
de heer Prof. Ir. J.G. (Jan) Balkestein, erevoorzitter van de KNBF. Klik hier voor de extra nieuwsbrief van de KNBF

23 oktober 2018

Oproep: Indien u nog geen incassomachtiging heeft afgegeven en/of uw e-mailadres heeft doorgegeven dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen, het bespaart de vereniging kosten voor de bank en frankeerkosten.

E-mailadres kunt u doorgeven aan: Penningmeester@pvbreda.nl

Incassomachtiging vind u hier en kunt u e-mailen of opsturen per post.

5  juni 2018

In het kader van de Europese regelgeving  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft het bestuur maatregelen getroffen om aan de voorwaarden van deze verordening te voldoen. Een van de maatregelen is het opstellen van een Privacy reglement waarin het bestuur verklaart hoe het omgaat met de persoonsgegevens van de (oud)leden. Klik op Privacyverklaring om het te kunnen lezen.

Daarnaast is het bestuur begonnen met het digitaal opslaan en verwerken van de persoonsgegevens van de leden in het programma Davilex Club op de laptop van de vereniging om ervoor te zorgen dat de gegevens slechts op 1 plaats staat en gecontroleerd gebruikt kan worden indien nodig.

1 januari 2018

Onze jubilarissen dit jaar: PV Breda Jubilarissen 2018