Commissie Nalatenschappen

Doel van de commissie:

Volgens artikel 28 van het Huishoudelijk Regelement kent de Postzegelvereniging Breda, gevestigd te, Breda, hierna te noemen de vereniging, een nalatenschaps-commissie (hierna te noemen de commissie) die postzegelverzamelaars en/of hun erfgenamen onafhankelijk kan adviseren over de wijze schenking, of wijze van liquidatie van een verzameling van het overleden lid.

Leden:

de hr. C. Gommers (voorzitter en bestuur afgevaardigde) e-mail: cae.gommers@home.nl

de hr. E. Matzinger

de hr. L. Siegmund

Voor de laatste versie van het reglement: klik hier.

Scroll naar boven