24 juni 2019

Door dhr. Erik Matzinger zijn een aantal dubbeltjes boeken geschonken aan onze verenging, waarvoor onze hartelijke dank.

Aankondiging West-Brabantse  Verzamelbeurs 2019 op zaterdag 16 november 2019 in Wijkcentrum “De Linde”, zie ook de Agenda op deze website. Onze eigen ruilbeurs zal op die dag geen doorgang vinden.

Aankondiging HERTOGPOST 2020 op 19 maart t/m 21 maart 2020 in de Brabanthallen te ‘s Hertogenbosch, zie ook de Agenda op deze website.

21 mei 2019

Voor de beginnende verzamelaar zijn er diverse stockboeken geschonken door dhr. Kevin van Damme uit Breda. Op 28 mei a.s. is er weer de ledenavond en dan zijn jullie van harte welkom om je postzegelverzameling uit te breiden met de postzegels uit deze stockboeken.

18 januari 2019

In memoriam Jan Balkestein 24 oktober 1926 – 12 januari 2019

Op 16 januari melde de KNBF het overlijden op 12 januari jl. van
de heer Prof. Ir. J.G. (Jan) Balkestein, erevoorzitter van de KNBF. Klik hier voor de extra nieuwsbrief van de KNBF

23 oktober 2018

Oproep: Indien u nog geen incassomachtiging heeft afgegeven en/of uw e-mailadres heeft doorgegeven dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen, het bespaart de vereniging kosten voor de bank en frankeerkosten.

E-mailadres kunt u doorgeven aan: Penningmeester@pvbreda.nl

Incassomachtiging vind u hier en kunt u e-mailen of opsturen per post.

5  juni 2018

In het kader van de Europese regelgeving  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft het bestuur maatregelen getroffen om aan de voorwaarden van deze verordening te voldoen. Een van de maatregelen is het opstellen van een Privacy reglement waarin het bestuur verklaart hoe het omgaat met de persoonsgegevens van de (oud)leden. Klik op Privacyverklaring om het te kunnen lezen.

Daarnaast is het bestuur begonnen met het digitaal opslaan en verwerken van de persoonsgegevens van de leden in het programma Davilex Club op de laptop van de vereniging om ervoor te zorgen dat de gegevens slechts op 1 plaats staat en gecontroleerd gebruikt kan worden indien nodig.

1 januari 2018

Onze jubilarissen dit jaar: PV Breda Jubilarissen 2018